Skip to Content

Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA) voor wijn

Een wijn kan beschermd worden als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of als beschermde geografische aanduiding (BGA).
Bij een BOB is het verband tussen de wijn en zijn geografische oorsprong groter dan bij een BGA. Voor BOB-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op zowel natuurlijke als menselijke factoren. Voor BGA-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op natuurlijke en/of menselijke factoren. Bij een BOB zijn alle druiven (100%) waarvan de wijn gemaakt is afkomstig uit dat geografische gebied, bij een BGA moet 85 % van de gebruikte druiven uit het geografisch gebied afkomstig zijn. .

Voor de productie van BGA provinciewijnen in Nederland kunt u gebruik maken van de in deze lijst opgenomen wijndruivenrassen.

De regels voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen voor wijn zijn vastgelegd in

VERORDENING (EU) Nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

VERORDENING (EG) nr. 606/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorie├źn, de oenologische proced├ęs en de daarvoor geldende beperkingen en

VERORDENING 607/2009  tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten

Een producentengroepering kan een aanvraag tot  bescherming van een benaming als BOB of BGA, indienen bij het secretariaat van de Adviescommissie Wijn. De gehele procedure staat hier beschreven.

Een  door de Europese Commissie erkende wijn mag het Europese logo voor een BOB of BGA dragen.


                   
Indien meer informatie wilt hebben of indien u  een beschermingsaanvraag zou willen indienen kunt u contact opnemen met het secretariaat Adviescommissie Wijn

Secretaris Adviescommissie Wijn:

A.C.M. van de Langkruis - van der Meer  
Postbus 93119
2509 AC DEN HAAG
Telefoon: 088 - 6026781 / 06 - 5527 6794 (tijdens kantooruren)
E-mail: diana.vandelangkruis@rvo.nl
 

Of vul hier het contactformulier in.